Miért fogynak a tehenek


Extrém klímájú évek hatása a vér-vizelet paramétereire a kondíció függvényében elsõborjas teheneknél Oldalszám: 98 Tehén kondíció vér vizelet hőstressz Kovács Anita, Gergácz Zoltán, Könyves László, Brydl Endre, Báder Ernõ A hosszú távú meteorológiai miért fogynak a tehenek szerint a jövõben sem zárhatóak ki Magyarországon a trópusi hõmérsékletû miért fogynak a tehenek.

legnagyobb hibák a fogyásban terrene élet fogyás és wellness

A meleg napok beköszöntét a tehenek viselkedésükkel is jelzik. Már néhány nap után, a szárazanyag-felvétel visszaesése miatt romlik a kondíció fogynak a tehenek. A közvetlenül látható és mérhetõ negatívumok mellett súlyos gazdasági kárt okoznak a késõbb jelentkezõ állategészségügyi és szaporodásbiológiai problémák.

Tovább súlyosbíthatja a helyzetet a felmerülõ kérdésekre adott helytelen takarmányozási válaszok is. Az idõsebb tehenekhez képest az elsõborjas tehenek elsõ laktációjuk kezdetekor jelentõs eltéréseket mutatnak. A legfontosabb sajátosság az alacsonyabb szárazanyag-felvevõ képesség.

Csak magas szárazanyag-felvétellel rendelkezõ tehén lesz képes magas és hosszan tartó tejtermelésre. Éppen ezért, fokozott veszélyt jelent számukra minden olyan tényezõ, ami a szárazanyag felvételüket csökkenti, ilyen a nagy nyári meleg is. A tejelõ tehén általában negatív balanszban van a laktáció elsõ néhány hetében, ez azt jelenti, hogy az állat több energiát használ fel a laktáció elején, mint amennyit képes felvenni a takarmányból, tehát a tehén súlyt veszít.

Elléstõl a csúcstermelésig az energiaigény négyszeresére, a fehérjeigény tízszeresére nõ. Az elléstõl a laktációs csúcs utáni idõszakig a tehénnek saját energia- és zsírtartalékait kell mobilizálnia, hogy pótolja a tejtermeléséhez szükséges energiát.

Több szerzõ kondícióegységenként az átlagos testsúlyváltozást holstein-fríz fajtánál 42—55 kg-ban jelöli meg. A kondíciópontozás szubjektív megítélése a test zsírtartalmának és a szövetek raktározásának, amelyet monitorként használhatunk a takarmányozás és állategészségügyi státusz ellenõrzésére tejelõ tehenészetekben. Már ban leírták, hogy az ellés utáni gyors kondícióvesztés állategészségügyi rizikófaktorként jelenik meg — tovább csökkenõ takarmányfelvétel, tejtermelés és szaporodási mutatók mellett —, aminek a kövér tehenek fokozottabban vannak kitéve.

Legújabb vizsgálatok azt állapították meg, hogy a megvizsgált és egészségesnek talált tehenek kondíciója 42 napig meredeken miért fogynak a tehenek, majd állandó szinten maradt nem csökkent 3 pont alá. A ketózisos csoportba sorolt tehenek kondíciója viszont 90 napig csökkent.

fogynak-e az f1-es versenyzők a verseny után harga soso karcsúsító öltöny

Azt is megállapították, hogy a magasabb mark donnelly fogyás laktációt kezdõ tehenek relatíve több pontot veszítettek el a laktáció alatt, így esetükben a ketózisveszély is nagyobb.

A ketózis és a kondíció kapcsolatára számos kutató hívta fel a figyelmet. Zsírmobilizációs betegségre, vagy egyéb májmûködési rendellenességre következtethetünk az AST aspartate-amino transferáz megnövekedett aktivitási értékébõl. A vérplazma karbamid koncentrációjából a bendõben könnyen oldható fehérjék, és a bendõben jól oldható szénhidrátok bevitelének mennyiségére következtethetünk.

Fogyni tehén, tavaly jutottam el arra a pontra, amikor meg kellett állapítanom, hogy ilyen dagadt még soha életemben nem voltam.

Abszolút mennyiségük és arányuk nagyban befolyásolja a normális bendõfermentációt. A vérbõl a karbamid a veséken keresztül távozik. A vérben mérhetõ érték a májbéli szintézis és a vesén keresztüli filtráció és reabszorbció egyensúlya határozza meg. A különbözõ kondíciójú tehenek vér- és vizeletparaméterei anyagcsereprofil-vizsgálatokkal meghatározhatók.

A laboratóriumi vizsgálatok eredményei egzakt módon jelzik az optimálistól eltérõ kondíció veszélyeit, a már esetlegesen fennálló szubklinikai kórformákat, rendellenességeket.

Fogyás bakik nélkül, Tehén fogyás

Brydl és mtsai dolgozták ki a hazai tehenészetekben ma használt anyagcsereprofil-vizsgálatok rendszerét, amelyek információt nyújtanak a tehén energiaháztartásáról, vagy közvetve utalnak olyan káros folyamatokra, amelyek energiát vonnak el a termeléstõl. A magasabb hõmérsékletre a szarvasmarhák érzékenyen reagálnak. A komplex vizsgálataink lehetõséget adtak arra, hogy a szélsõséges idõjárás hatásait elemezzük a kondíció, valamint a vér- és a vizeletparaméterek alapján.

A biológiai mintákat a szaporodásbiológiai és laktációs állapot alapján különbözõ élettani szakaszba tartozó csoportokból ellés elõtt 1—10 nap, ellés után 1—30 nap és ellés után 30 napnál idõsebb szúrópróbaszerûen kiválasztott állatokból vettük, a reggeli etetés utáni 3—5. Cikkünkben csak az összes elsõborjas egyed eredményét elemezzük.

karcsúsító 50 hogyan lehet fogyni a mell alatt

Meghatároztuk a vér hemoglobin, acetecetsav, a vérplazma FFA, glükóz és karbamid koncentrációját, és az AST aktivitási értékét, valamint a vizelet pH, karbamid paramétereit. A tejhasznú tehenek anyagcseréjét jellemzõ normál értékeket referenciaértékét Brydl A mintavételek során valamennyi állat kondícióbírálatát is elvégeztük. A kondícióbírálat az 5 pontos skála alapján történt.

A teheneket kapott kondíciópontszámuk alapján három csoportba soroltuk, úgymint sovány kondíciópont 1,0—2,8normál tenyészkondíció kondíciópont 3,0—3,8 és kövér kondíciópont 4,0—5,0. A as év az átlagnál szárazabb és melegebb volt.

Ezt a meteorológiai állomások adatai is visszaigazolták. A szegedi meteorológiai állomás adatai alapján ban május és augusztus között a havi középhõmérséklet 20,0 és 24,1°C között, ben, pedig 18,8 és 21,8°C között alakult.

Az átlagtól való eltérést a meteorológiában az elõzõ három évtized adatához viszonyítják, így ban 1,8—4,1°C, ben, pedig 1,6 és 2,6°C volt az eltérés. Gyakorló szakemberek ezekben az években már május elejétõl megfigyelték a szárazanyag-felvétel csökkenését, a szaporodásbiológiai mutatók romlását és a hõstressz egyéb nem kívánatos hatását. A tejtermelés és a kondíció csökkenése szintén szembeötlõ volt.

A nagyon gyenge szénatermésnek köszönhetõen, többnyire rosthiányos adagokat lehetett összeállítani, ami bendõmûködési zavarokat, fõleg acidózist okozott.

A tehenek lefogynak

Az alacsony energiatartalmú szilázsok és a csökkent szárazanyag felvétel nyomán, az anyagcsere betegségek gyakorisága emelkedett. Ezeket a gyakorlati megfigyeléseket kívántuk tudományos vizsgálatokkal vér, vizeletvizsgálatok alátámasztani.

A vizsgálatokat évenkénti és kondíciónkénti bontásban végeztük el táblázat. A melegebb évben lényegesen több volt a sovány kondíciójú egyed, kevesebb a normál, a kövérek aránya viszont közel azonos volt. A sovány kondíciójú csoportban igen erõs szignifikáns különbség van a hemoglobin és glükóz értékekben, gyenge összefüggést találtunk az FFA és az AST különbségek között, a többi vizsgált paraméter esetében a két év között kapott különbségek nem szignifikánsak.

A normál kondíciójú tehenek csoportjában, a már említett hemoglobin és glükóz értékeken kívül, a vizelet pH közepes, viszont a többi vizsgált paraméter nem mutatott szignifikanciáns különbséget. A kövér kondíciójú egyedek esetében a két év közti különbség a hemoglobin és glükóz esetében mutatott igen erõs szignifikanciát, a többi paraméter esetében a különbségek statisztikailag nem biztosítottak. A kövér kondíció esetében figyelhetõ meg egyedül, hogy csak as vér- és vizeletparaméterei térnek el a referencia értékektõl.

A tehenek lefogynak. Bajba kerültek a horvátok a szúnyogok miatt - kulcsrakeszlakasfelujitas.hu

Az eredményekbõl arra lehet következtetni, hogy az extrém meleg környezet hatására súlyosbodik az energia deficites idõszak állategészségügyi kockázata, ebbõl következik, hogy a takarmányozással mindent el kell követni a szárazanyag-csökkenés megakadályozására a jó minõségû és elégséges mennyiségû tömegtakarmányok biztosításával.

A meleg idõszakban igen erõs negatív kapcsolat figyelhetõ meg a hemoglobin és glükóz értékekben. Egyes csoportoknál ban mérhetõ, fokozottabban jelentkezõ zsírmobilizáció következtében kedvezõtlenebb lett az FFA és az acetecetsav, ez is igazolja a súlyosabb energiahiányt. A kapott AST értékek intenzívebb májsejt szétesést jeleznek a melegebb idõszak hatására. A vér- és vizelet karbamid magas értékei takarmányozási hibára utalhatnak.

a v8 fúzió jó a fogyáshoz jamieson ultra karcsú

A szárazanyag-felvétel és tejtermelés visszaesését a gyakorlatban az abrak mennyiségének megemelésével próbálják megakadályozni, így a könnyen oldható fehérjében miért fogynak a tehenek takarmányadag, illetve a bendõben oldható szénhidrátok NSC hiánya magas karbamid értékeket produkál a bendõben. A problémát tovább súlyosbíthatja a szubklinikai acidózis megjelenése.

A receptúrák optimalizálásával helyre kell állítani a bendõ normális mûködését, az állatok harmonikus, az igénynek megfelelõ tápanyag ellátását.

Fogyni tehén.

A vizelet pH értékei két problémára adnak jelzést. A rosthiányból, túlzott abrak etetésébõl következik a bendõ pH savas irányú eltolódása bendõ acidózis. A gyakorlatban ezt kémiai pufferek — elsõsorban szódabikarbóna, magnéziumoxid — adagolásával próbálják elkerülni, azonban túladagolásukkal nem az optimális tartományban áll meg a bendõ pH, hanem alkalózist okoz.

A kondíció szerinti vizsgálatok még részletesebben és pontosabban mutatták meg a külsõ környezeti tényezõk kedvezõtlen hatását, ez is bizonyítja a kondícióbírálatok rendszeres alkalmazásának elõnyeit. A gyakorlat nem nélkülözheti az anyagcsereprofil vizsgálatokat sem, mert így kapunk sokkal részletesebb információkat az állomány állategészségügyi státuszáról, illetve annak változásáról.

A hõstressz káros hatásainak kivédésére minden rendelkezésre álló lehetõséget ki kell használni. A környezet, az istállók kialakításánál gondolni kell a meleg idõszakokra. A már meglévõ épületekben a hûtést víz permetezése ki kell egészíteni nagy teljesítményû ventilátorokkal — ezek a technológiai elemek utólagosan is beszerelhetõk.

a zsírégetők használatának legjobb ideje fogyás 6 hónap előtt és után